Enter Title

حوزه خدمات Services

بهره‏برداری، تعمیر و نگهداری

بهـــــره برداری و نگهـــــداری از هر تاسیســــاتی، اثربخشی آن تأسیسات را تعیین می کند. این عملیات باید به گونه ای انجام شود که ضمن فراهم نمودن عملکرد بهینه، از کاهش هزینه، قابلیت اطمینان و ایمنی در آن تاسیسات نیز اطمینان حاصل شود. در ضمن کارهای تعمیر و نگهداری باید در زمان‏های مناسب و بر اساس برنامه های دقیق انجام شود تا حداقل زمان خارج از سرویس را تضمین کند.

بنابراين فعالیت های عمليات و نگهداری، بهره وری تاسیسات و طول عمر تجهیزات را تعيين می كنند. طلوع انرژی با کمک متخصصان و تجربه های خود، برنامه نگهداری و تعمیرات مناسبی را متناسب با شرایط و نیازها در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.